8. June 2021

குருமகாத்மீயம் – உலக நல்மாற்றத்திற்கு நிலை

சித்தர் இடைகாடர் அருளியது குரு வாழ்த்து சித்த லோகத்தில் இருக்கின்ற மகாஜமிக்கைகள் தங்களின் நல்வாழ்த்துக்களை உரித்தாக்குகிறது. தென்னகத்துக் குறுமுனியாம், சிவபட்டம் தரித்த முக்கண்ணனாம் , மும்மலையின் வாசனாய் வீற்றிருக்கின்ற நிகுல வம்சத்தின் தோற்றனாய் விளங்குகின்ற இந்த […]
16. May 2021

பிராரப்த கர்மம், பிராப்த கர்மம்,குரு கொடுத்த உபதேசம்

பெற்றோர்கள் ஈன்ற குழந்தைகள், தன்னவர்க்கள் என்ற எண்ணத்தினால் ஏற்படும் விளைவு  முன்னொரு காலங்களில், குழந்தையானது  ஐந்து வயது இளம் பருவத்தை கடந்தவுடன்  ஆச்சார்யனிடம்  அனுசரித்து, குருகுல கல்வியானது முடிந்த வேளைகளில்,  தாய் தந்தையர் மீண்டும் குருவின் அனுமதி […]
16. May 2021

நவ தத்துவம்: மைய்ய சக்கிரங்களும் நவ கோள்களும்

சத்குருவே சரணம் ! சந்தோசம் !(இடைக்காடர் சித்தர் அருளியது) ஒரு மனிதனின் லக்கினமே உயிராகிறது!அவனின் நட்சத்திரமே சித்தமாகிறது!அவனின் ராசியே உடலாகிறது! சற்று முன்னர் காலங்களிலே ஒரு மனிதனினுடைய கிரஹ குறிப்புகளை, அவருடைய ஆதார மையங்களையே அடிப்படையாக […]
14. May 2021

குருமாரி, சிரத்தை வேதியர், உபதேச நிலைகள்

சத்குருவே சரணம் ! சந்தோசம் !(இடைக்காடர் சித்தர் அவர்கள் அருளியது) குருமாரி – மெய் உணர்வாளர்சிரத்தை வேதியர் – ஞான ஆசிரியர் பிரம்ம உபதேசத்தின் போது முச்சந்தியிலே பதிக்கப்படுகின்ற உபதேசமூர்த்தியின் ஒளிகற்றைகள், உள்ளிருங்கி பரிணமிக்க 180 […]
13. May 2021

குரு மகாத்மீயம் – குரு மந்திரம் “ஓம் பரஞ்சோதி மம!”

சத்குருவே சரணம் ! சந்தோசம் ! இடைக்காடர் சித்தர் அவர்கள் அருளியது எண்ண மாசுக்கள் பிரபஞ்சத்தில், மக்களின் எண்ணங்களால் ஏற்படுகின்ற மாசுக்களை மக்கள் மனது வைத்தாலன்றி, எவ்வளவு குருக்கள், சித்த லோகங்கள் உருவாகினாலும், எவராலும் இதனை […]
13. May 2021

குரு மகாத்மீயம் – குரு மந்திரம்

சத்குருவே சரணம் ! சந்தோசம் ! (இடைக்காடர் சித்தர் அவர்கள் அருளியது பூரண நிலவாகிய, பூரணம் பெற்ற பூரணமான பூரண ஜோதியே பரஞ்ஜோதி,  அந்த பூரண பொருளை பற்றி, பூரண பொருளோடு இணைந்திருப்பதால் நீங்களும் அந்த […]
13. May 2021

குரு மகாத்மீயம் – உபதேசத்தின் இரு நிலைசிகள்

(இடைக்காடர் சித்தர் அவர்கள் அருளியது) உன் குரு உங்களுடைய ஜீவ சக்தியை கீழிருந்து மேலாக தொட்டு உணர்த்தி, இந்த இடையல்களை நிரப்பி மேலெடுத்துச் சென்றான். இந்த  நமச்சிவாயம் என்கின்ற பஞ்சாட்சரம் ஏற்கனவே அரூபமாக, சூக்குமமாக உங்களுக்கு […]
13. May 2021

குரு மகாத்மீயம் – குரு சீடர் உறவு

சத் குருவே சரணம்! சந்தோசம்!   குரு-சீடர், சீடர்-குரு புரிந்து கொள்ளுதலில் உறவு மேம்படும். ஒரு முறை குறுமுனி அகத்தியர் வடக்கே செல்லும் பொழுது, தன் சித்தத்தில் எழுந்த “முஹ்” என்னும் மந்திரத்தை முக்கண்ணனுக்கு உபதேசித்தார். […]
13. May 2021

குரு மகாத்மீயம்- பஞ்சாட்சரம் : நம சிவாய! பரஞ்சோதி!

(இடைக்காடர் சித்தர் அவர்கள் அருளியது) நம சிவாய என்கின்ற பஞ்ச அட்சரம், மூலத்திலிருக்கின்ற அந்த ஜீவசக்தியை, உச்சியில் இருக்கின்ற பரமாத்ம சக்தியோடு, அந்த பிரம்ம சக்தியோடு இணைக்கின்றது. பின்னர் அது இணைந்த தருணத்தில், அதுமென்மேலும் மென்மேலும் ஓங்கிச்சென்று, அந்த பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது. ‘ந’ மூல மையத்தையும், ‘ம’ நீர் மையத்தையும், ‘சி’ அக்கினி மையத்தையும் ‘வா’ காற்று மையத்தையும் […]
13. May 2021

குரு மகாத்மீயம்-குரு பிரவேச வாழ்த்துக்கள்

சத்குருவே சரணம் ! சந்தோசம் ! (இடைக்காடர் சித்தர் அவர்கள் அருளியது)   சிவபட்டம் தரித்த தென்னகத்து குறு முனியாம் இந்த முக்கண்ணனை, சித்த லோகத்தில் இருக்கின்ற மகா ஜமிக்கைகள் தங்களின் நல் வாழ்த்துக்களை உரித்தாக்குகிறது. […]
8. March 2016

Well Being /Stress Management

Yoga Group Course &Yoga One on One Executive Meditation
2. March 2016

2015 – International Day of Yoga

19. February 2016

Daily Meditation

2. November 2015

UPF India YogaDay